δηώνω

Μεταφράσεις

δηώνω

devastate, ruin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close