διάβημα

Μεταφράσεις

διάβημα

act, action, step
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close