διάγγελμα

Μεταφράσεις

διάγγελμα

address, edict
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close