διάγραμμα

Μεταφράσεις

διάγραμμα

chart, diagramرَسْمٌ بِيَانِيّ, رَسْم بَيَانِيّdiagramdiagram, tabelDiagramm, Tabellediagrama, esquema, gráficodiagrammi, taulukkodiagramme, tableaudijagram, kartadiagramma, grafico図, 図表그림, 도표diagram, grafiekdiagramwykresdiagrama, gráficoграфик, диаграммаdiagram, tabellแผนภาพ, ตารางçizelge, şekilbiểu đồ, đồ thị图表, 示意图 ('ðjaɣrama)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. σχέδιο με ενδείξεις για κπ εξέλιξη εξηγώ ένα διάγραμμα
2. αναπαράσταση των κύριων σημείων το διάγραμμα μιας παρουσίασης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close