διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

Μεταφράσεις

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

مَدْرَجٌ للطَائِرات

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

ranvej

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

landingsbane

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

Landebahn

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

runway

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

pista, pista de aterrizaje

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

kiitorata

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

piste

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

pista

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

pista

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

滑走路

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

활주로

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

landingsbaan

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

rullebane

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

bieżnia

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

pista

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

взлетно-посадочная полоса

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

landningsbana

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

ลานบิน

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

uçak pisti

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

đường băng

διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης

跑道
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close