διάκριτος

Μεταφράσεις

διάκριτος

discrete, distinct
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close