διάλλειμα

Μεταφράσεις

διάλλειμα

break, respite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close