διάλογος

Μεταφράσεις

διάλογος

dialoguedialogodialogueGespräch, Dialogحِوَارdialogdialogdiálogovuoropuheludijalogdialogo対話대화dialoogdialogdialogdiálogoдиалогdialogการสนทนาdiyalogcuộc đối thoại对话דיאלוגдиалог對話 ('ðjaloɣos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. συζήτηση ανοίγω διάλογο με κπ
2. το κείμενο θεατρικού έργου μαθαίνω ένα διάλογο απέξω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close