διάπλατα

Μεταφράσεις

διάπλατα

leveäרחבширокกว้างbredširokýlargewideширокийbreed ('ðjaplata)
επίρρημα
σε όλο το πλάτος ανοίγω διάπλατα την πόρτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close