διάπλατος

Μεταφράσεις

διάπλατος

wide
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close