διάπραξη

Μεταφράσεις

διάπραξη

commission, perpetration
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close