διάσπαρτος

(προωθήθηκε από διάσπαρτο)
Μεταφράσεις

διάσπαρτος

('ðjaspartos)

διάσπαρτη

('ðjasparti) θηλυκό

διάσπαρτο

('ðjaspartο) ουδέτερο
επίθετο
σκορπισμένος ρούχα διάσπαρτα στο πάτωμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close