διάττων αστήρ

Μεταφράσεις

διάττων αστήρ

shooting star

διάττων αστήρ

étoile filante
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close