διάφορος

Μεταφράσεις

διάφορος

différent, divers, varié

διάφορος

diferente
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close