διάχυση

Μεταφράσεις

διάχυση

diffusion, effusion

διάχυση

diffusion, effusion

διάχυση

диффузия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close