διάχυτος

Μεταφράσεις

διάχυτος

pervasive

διάχυτος

diffus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close