διάψευση

Μεταφράσεις

διάψευση

frustration, rebuttal, refutation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close