διέκοψα

Μεταφράσεις

διέκοψα

interrompido

διέκοψα

interrupted

διέκοψα

unterbrochen

διέκοψα

中斷

διέκοψα

interrotto

διέκοψα

중단

διέκοψα

afbrudt

διέκοψα

interrumpido

διέκοψα

interrompu

διέκοψα

中断

διέκοψα

onderbroken

διέκοψα

中断

διέκοψα

ขัดจังหวะ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close