διένεξη

Μεταφράσεις

διένεξη

dispute
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close