διέπω

Μεταφράσεις

διέπω

govern, rule
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close