διήγηση

Μεταφράσεις

διήγηση

이야기 (ði'iʝisi)
ουσιαστικό θηλυκό
αφήγηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close