διαίσθηση

Μεταφράσεις

διαίσθηση

insight, intuitionحَدَسٌintuiceintuitionIntuitionintuiciónintuitiointuitionintuicijaintuizione直感직관intuïtieintuisjonintuicjaintuiçãoинтуицияintuitionการรู้โดยสัญชาตญาณönsezitrực giác直觉אינטואיציהинтуиция直覺 (ði'esθisi)
ουσιαστικό θηλυκό
αίσθημα που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας ακολουθώ τη διαίσθησή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close