διαβάθμιση

Μεταφράσεις

διαβάθμιση

(ðja'vaθmisi)
ουσιαστικό θηλυκό
κατάταξη, ταξινόμηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close