διαβάλλω

Μεταφράσεις

διαβάλλω

(ðja'valo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λέω αρνητικά πράγματα για κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close