διαβατός

Μεταφράσεις

διαβατός

passable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close