διαβεβαίωνω

Αναζητήσεις σχετικές με διαβεβαίωνω: επιβεβαιώνω
Μεταφράσεις

διαβεβαίωνω

reassure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close