διαβεβαίωση

Μεταφράσεις

διαβεβαίωση

affirmation, assertion, averment, assurance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close