διαβλέπω

Μεταφράσεις

διαβλέπω

discern, perceive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close