διαβολικός

(προωθήθηκε από διαβολική)
Μεταφράσεις

διαβολικός

(ðjavoli'kos)

διαβολική

(ðjavoli'ci) θηλυκό

διαβολικό

diaboliqueheinous (ðjavoli'ko) ουδέτερο
επίθετο
πονηρός, σατανικός διαβολικό χαμόγελο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close