διαβρώνω

Μεταφράσεις

διαβρώνω

corrode, erode
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close