διαβόητος

Μεταφράσεις

διαβόητος

infamous, notorious
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close