διαγράφω

Μεταφράσεις

διαγράφω

delete, cancel, erase, silhouette, cross outraturer, supprimer, barrer, effacerيَحْذِفُ, يَشْطُبُškrtnout, vymazatslette, stregedurchstreichen, streichensuprimir, tacharpoistaa, yliviivataobrisati, prekrižitibarrare, cancellare削除する, 帳消しにする삭제하다, 줄을 긋다doorstrepen, verwijderenkrysse ut, sletteusunąć, wykreślićdeletar, eliminarвычеркивать, удалятьradera, stryka överขีดฆ่าออก, ลบsilmekgạch bỏ, xóa删除 (ðja'grafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. σβήνω διαγράφω μία λέξη
2. απομακρύνω από ομάδα διαγράφω κπ από λίστα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close