διαγραφή

Μεταφράσεις

διαγραφή

deletion, erasure, expulsionradiation, suppression删除حذف삭제刪除 (ðjaɣra'fi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. σβήσιμο η διαγραφή μιας σειράς κειμένου
2. απομάκρυνση από ομάδα η διαγραφή κάποιου από κόμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close