διαγωγή

Μεταφράσεις

διαγωγή

behaviour, conductTrim (ðjaɣo'ʝi)
ουσιαστικό θηλυκό
τρόπος συμπεριφοράς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close