διαγωμικός

Μεταφράσεις

διαγωμικός

diagonal
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close