διαγώνια

Μεταφράσεις

διαγώνια

diagonalement (ðja'ɣonia)
επίρρημα
από μια γωνία στην άλλη πάω διαγώνια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close