διαγώνισμα

Μεταφράσεις

διαγώνισμα

bilan, évaluation, interrogation, examen, testاِمْتِحان, اِمْتِحَانtest, zkouškaeksamen, prøvePrüfung, Testexam, testexamen, pruebakoeispit, testesame, testテスト, 試験시험examen, testeksamen, prøveegzamin, testexame, testeиспытание, экзаменexamen, testการทดสอบ, ข้อสอบsınav, testbài kiểm tra, kỳ thi考试, 测试考試 (ðja'ɣonizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
έλεγχος με τεστ γνώσεων διαγώνισμα μαθηματικών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close