διαδίδομαι

Μεταφράσεις

διαδίδομαι

(ðjaði'ðome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
εξαπλώνομαι Το μυστικό διαδόθηκε γρήγορα. διαδίδεται ότι...
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close