διαδικαστικός

Μεταφράσεις

διαδικαστικός

procedural
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close