διαδραματίζω

Μεταφράσεις

διαδραματίζω

happen (ðjaðrama'tizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παίζω, εκτελώ διαδραματίζω (καθοριστικό) ρόλο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close