διαθέτω

Αναζητήσεις σχετικές με διαθέτω: διατεθειμένος
Μεταφράσεις

διαθέτω

avoir en stock, réserver (ðja'θeto)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. έχω διαθέτω χρόνο διαθέτω πολύ χώρο
2. μπορώ να προσφέρω διαθέτω το σπίτι μου σε κπ διαθέτω το χρόνο μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close