διαθλώ

Μεταφράσεις

διαθλώ

refract
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close