διαιρέσιμος

Μεταφράσεις

διαιρέσιμος

divisible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close