διαιρέτης

Μεταφράσεις

διαιρέτης

divisor

διαιρέτης

diviseur
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close