διαιρετός

Μεταφράσεις

διαιρετός

divisible
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close