διαιώνηση

Μεταφράσεις

διαιώνηση

perpetuity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close