διακίνηση

Μεταφράσεις

διακίνηση

circulation, trafficking, transit

διακίνηση

عُبُور

διακίνηση

přeprava

διακίνηση

transport

διακίνηση

Transport

διακίνηση

tránsito

διακίνηση

kuljetus

διακίνηση

transit

διακίνηση

tranzit

διακίνηση

transito

διακίνηση

輸送

διακίνηση

운송

διακίνηση

vervoer

διακίνηση

gjennomfart

διακίνηση

tranzyt

διακίνηση

trânsito

διακίνηση

перевозка

διακίνηση

genomresa

διακίνηση

การขนส่ง

διακίνηση

transit

διακίνηση

việc vận chuyển

διακίνηση

运输
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close