διακανονίζω

Μεταφράσεις

διακανονίζω

arrange, settle

διακανονίζω

arranger
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close