διακανονισμός

Μεταφράσεις

διακανονισμός

arrangement, settlement

διακανονισμός

تَرْتِيب

διακανονισμός

plán

διακανονισμός

arrangement

διακανονισμός

Anordnung

διακανονισμός

arreglo, plan

διακανονισμός

järjestely

διακανονισμός

arrangement

διακανονισμός

dogovor

διακανονισμός

organizzazione

διακανονισμός

手配

διακανονισμός

준비

διακανονισμός

regeling

διακανονισμός

arrangement

διακανονισμός

rozplanowanie

διακανονισμός

arranjo, preparativo

διακανονισμός

приготовления

διακανονισμός

arrangemang

διακανονισμός

การจัดเตรียม

διακανονισμός

düzenleme

διακανονισμός

sự thu xếp

διακανονισμός

安排
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close