διακοπτόμενη συνουσία

Μεταφράσεις

διακοπτόμενη συνουσία

coitus interruptus

διακοπτόμενη συνουσία

coït interrompu
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close